tìm từ bất kỳ, như là sex:

2 definitions by Knighty

 
1.
nothing
i ant doin jackshit dude
viết bởi Knighty 12 Tháng bảy, 2003
208 57
 
2.
a rash under the pinis
awch my dickrash is hurtin
viết bởi Knighty 12 Tháng bảy, 2003
7 16