tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by KodamaFace

 
1.
you get your own friggin bathroom.
Bathrooms:
Women
Men
Genderless
..............
wait wtf
viết bởi KodamaFace 07 Tháng mười một, 2011