tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Koelli

 
1.
Gibberish; just plain nonsense.
You don't need to tell me all that gobbledy-gook.
viết bởi Koelli 29 Tháng sáu, 2010