tìm từ bất kỳ, như là kappa:

1 definition by Kor-n-er Sand-witch

 
1.
The state of being in the corner with a sandwich.
viết bởi Kor-n-er Sand-witch 28 Tháng tư, 2003