tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by KorinthianJailer

 
1.
Verb - To take a risk for a potential reward
I went balls deep trying to bone my hot neighbor.
viết bởi KorinthianJailer 02 Tháng năm, 2011