tìm từ bất kỳ, như là pussy:

1 definition by Kristie625

 
1.
Dix
Another way of typing "Dicks".
"Oh I like to suck dix"

"Damn, they have some big ass dix."
viết bởi Kristie625 11 Tháng chín, 2011