tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Kspecial9

 
1.
Someone who can hold it down in the bedroom.
Whats my name, "Big Daddy"
viết bởi Kspecial9 10 Tháng hai, 2005