45 definitions by Kt

best known as: ocean shitty
Person 1: You going to Ocean City this summer?
Person 2: Dude, REHOBETH! Even that family place Bethany is chiller than Ocean Shitty, man.
viết bởi KT 19 Tháng tư, 2005
BLAFyou say this when you have nothing else to say
person 1: so.....
person 2: BLAF!!
viết bởi KT 27 Tháng bảy, 2004
(n.) A very hot chick. Alternatives - moisty. Plural - Humid
"What do you think of her?"
"She's very moist"

"Have a look at that moisty"

"Shit its humid in here" (Many hotties)

"How's the weather been lately?"
"Very Humid"
viết bởi KT 18 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×