tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by L-Dogg67

 
1.
Someone that prefers ONLY anal sex. (male or female)
Frankie is an avid dumpster jumper since way back in high school.
viết bởi L-Dogg67 18 Tháng chín, 2008