tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by L. Steedman

 
1.
The future tense of Hungry
If I don't eat now I'm going to be Hangry later
viết bởi L. Steedman 13 Tháng mười một, 2003