tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by LMPLFU

 
1.
A male slut
He is such a Gabs.
viết bởi LMPLFU 16 Tháng năm, 2011