tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by LaBrAtZ

 
1.
Eating a triple cheeseburger, a double cheeseburger, and a single cheeseburger in a single sitting at a Burger King.
I can't believe Bob did the pyrammid again and got a Diet Coke!
viết bởi LaBrAtZ 29 Tháng chín, 2005