tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Labor fan #1

 
1.
Stressing out
Rudy stop Steveing it, its just a test.
viết bởi Labor fan #1 08 Tháng mười một, 2009