tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Lance Benavidez

 
1.
a big football player who is a true blue fag and thinks he is the best football player on the campous
I think that kid is a marcus montoya
viết bởi Lance Benavidez 13 Tháng năm, 2004