tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Lance Ito

 
1.
The man was obviously guilty.
viết bởi Lance Ito 17 Tháng tư, 2004