tìm từ bất kỳ, như là rimming:

2 definitions by Larain

 
1.
Hop Off their stly or unique part
yo son hop off my swagg
viết bởi Larain 26 Tháng năm, 2008
 
2.
Hop Off their stly or unique part
yo son hop off my swagg
viết bởi Larain 26 Tháng năm, 2008