2 definitions by Larry the Unemployed Guy

Top Definition
To be redneck and drive your vehicle erraticly (maybe get a ticket) and sending your car/truck sideways. Hence sender-sideways.
Yo, dude...what the fuck you been up to? Well, I gotta go, sender-sideways! Pop-a-wellie!
viết bởi Larry the Unemployed Guy 26 Tháng chín, 2005
givin someone a quickie while telling your parents your goin to staples (just hope you're not &#$@-blocked)
Turkey Road not Home Depot. I'm goin to staples
viết bởi Larry the Unemployed Guy 26 Tháng chín, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×