tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by Lauchris

 
1.
Going insanely mad at something.
John: Aw man I ate Sally's last piece of cake.
Ron: Oh man she's gonna Shit-a-Brick.
viết bởi Lauchris 01 Tháng tám, 2010