tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Lawton

 
1.
A weed smoking stoner from Elton.
A stoner.
viết bởi Lawton 18 Tháng ba, 2004