tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by Leadbeats

 
1.
Short for usual
"what's up man?"

"oh you know, the youge"
viết bởi Leadbeats 17 Tháng chín, 2011