tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by Lee Gee

 
1.
Nickname for a slider pitch in baseball.
Jake Peavy and John Smoltz both throw a mean slide piece.
viết bởi Lee Gee 21 Tháng tám, 2007