tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Legendes

 
1.
b00bs, but spelled wrong.
Guy #1: Dude, look at though n00bs.

Guy #2: So hot.
viết bởi Legendes 22 Tháng tám, 2009