tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by Lemon Funk

 
1.
Acronym - Die in a fire
Pat Robertson to Isreal: "You're being bombed because God is angry with you", Isreal to Pat Robertson: "Suck it and DIAF".
viết bởi Lemon Funk 02 Tháng tám, 2006