tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Levdog

 
1.
OG
Original gangster
someone who has been around, old school gangster
viết bởi Levdog 14 Tháng hai, 2004