tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Lexy J

 
1.
Somebody who acts fake, and lies or acts disloyal.
I ain't no fugga, you fuggin' fugga!
viết bởi Lexy J 01 Tháng tư, 2005