tìm từ bất kỳ, như là pussy:

1 definition by LightNinG2008

 
1.
the gayest guy of the future
Derrick: "look at that flamebot!"
John: "thats just David Hasselhoff"
viết bởi LightNinG2008 24 Tháng sáu, 2011