tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Lil Ohy

 
1.
broke ass fuck;not having money
1.I don't fuck wit bound ass niggas.

2.Fuck all bound hoes.

3.Bitch you bound ass fuck.
viết bởi Lil Ohy 30 Tháng tư, 2006