tìm từ bất kỳ, như là thot:

3 definitions by LilBabyAlly

 
1.
weed
Pass the mayleaf.
viết bởi LilBabyAlly 07 Tháng chín, 2003
 
2.
cool, unbelieveable
That's spackted!
viết bởi LilBabyAlly 21 Tháng tám, 2003
 
3.
"phat", nice, bling blingin'
Yung dat joint's extatic
viết bởi LilBabyAlly 18 Tháng tám, 2003