tìm từ bất kỳ, như là hipster:

3 definitions by LilBabyAlly

 
1.
Pass the mayleaf.
viết bởi LilBabyAlly 07 Tháng chín, 2003
 
2.
That's spackted!
viết bởi LilBabyAlly 21 Tháng tám, 2003
 
3.
"phat", nice, bling blingin'
Yung dat joint's extatic
viết bởi LilBabyAlly 18 Tháng tám, 2003