3 definitions by Lionel Mandrake

n.
1. The best possible conditions for any activity.
2. A situation where the potential for achievement has no limit.
Taken from the aeronautical term for optimum flying conditions. Also the meteorological term for clear skies with visibility in excess of 20 miles.
viết bởi Lionel Mandrake 22 Tháng một, 2004
n.
1.An extremely strong cup of coffee.
2.Any powerful stimulant.
Taken from the military designation for jet fuel. "Fuck Sanka! I'm mixin' up some JP-4!"
viết bởi Lionel Mandrake 22 Tháng một, 2004
n.
Phonetics for Cluster-Fuck
"This is a real Charlie Foxtrot assignment."
viết bởi Lionel Mandrake 22 Tháng một, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×