tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by LiquidZone

 
1.
Term used when taking ecstasy etc, when your pupils are so big there isn't much colour to be seen.
"Woah man, i got big eye!"
"They're going to know your on something - you got big eye"
viết bởi LiquidZone 16 Tháng chín, 2006