3 definitions by Lis-El

Top Definition
An agreement re: getting a dog (originally heard on NPR).
As part of deciding to get a dog, the family negotiated a prepuptial agreement.
#advance #preplanning #dog #pet ownership #advance arrangements
viết bởi Lis-El 14 Tháng ba, 2010
Done in a sneaky, underhanded way.
To avoid notice, the student cheated subterfugally.
#sneakily #underhandedly #openly #above-board #fairly
viết bởi Lis-El 14 Tháng ba, 2010
sneaky, underhanded
The test-taker cheated using a subterfugal method.
#sneak #underhanded #open #above-board #fair
viết bởi Lis-El 14 Tháng ba, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×