tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Liz Owen

 
1.
A rope used to hang yourself with.
AC/DC lyrics: "Let loose, from the noose."
viết bởi Liz Owen 04 Tháng năm, 2006