Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

2 definitions by Lockesly

 
1.
Emo
Like a Goth, only much less dark and much more Harry Potter.
My life sucks, I want to cry.
viết bởi Lockesly 06 Tháng tư, 2004
35879 17731
 
2.
See: goth, gothic fucks.
Let's go downtown and beat up some vamps!
viết bởi Lockesly 15 Tháng ba, 2004
17 45