tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Logan123467998532

 
1.
When texting and your texts make a pyramid.
Hi
Hey
How are you
Pyramid
viết bởi Logan123467998532 13 Tháng mười, 2013