tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by Lolness

 
1.
tyt
Thank You for Telling
A: That new haircut really doesn't suit you.
B: Tyt.
viết bởi Lolness 26 Tháng hai, 2013