tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Lone Shark

 
1.
When You Lift Your Arm And Grab The "Underboob" Of A Women In An Upper Cut Motion.
Man I Would Love To Upper Cup Paris Hiltons Tits
viết bởi Lone Shark 04 Tháng sáu, 2010