tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by LonerBonerz

 
1.
CA
Combat Arms. combatarms.nexon.net
Wanna go play CA?
viết bởi LonerBonerz 28 Tháng mười, 2008