tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Louise Mckibbin

 
1.
to take turns
" we took turn to piece at driving "
viết bởi Louise Mckibbin 10 Tháng bảy, 2008