tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Louy B

 
1.
(1) A Nancy,(2) a lesbian, (3) a man whom acts in a feminine manner.
He's no mandy-pandy, he's trying out for the marines.
viết bởi Louy B 16 Tháng chín, 2007