tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Lyndon B Johnson

 
1.
of a homosexual nature


Man you are thursty
viết bởi Lyndon B Johnson 12 Tháng tám, 2003