tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by M.D.S

 
1.
Niggas from Canada. A mix of canuk and nukka
yo...you've met tyrone pierre washington right???...oh yeah, that canukka is crazy!!!
viết bởi m.d.s 28 Tháng sáu, 2007