tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by M.Rexy.678024

 
1.
(noun). An unfamiliar person met while out with friends.
Alice: Hey, who's Eve talking to?
Bob: Just some Random.
viết bởi M.Rexy.678024 20 Tháng tư, 2009