tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by M.Yo

 
1.
To do #2 in the toilet
I need to go and break one off.
viết bởi M.Yo 23 Tháng mười hai, 2003