tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

1 definition by M0U53

 
1.
Noun;
Spherical Ammunition used for Air Guns.
"That guy just shot me with some copper B B's."
"Then shoot him back."
viết bởi M0U53 06 Tháng một, 2006