tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by MAXXYB

 
1.
Put It Down- to swear by, making it the truth, promise, the truth
I don't believe you. PutItDown on your hood that you did that.
viết bởi MAXXYB 14 Tháng chín, 2008