tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by MISS TO YOU

 
1.
When a girl got a big butt on her
"Yo that shawty over there gotta donk on her"
viết bởi MISS TO YOU 20 Tháng một, 2008