tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by MITO2345

 
1.
dtf
down to fiesta
Dakota is always DTF
viết bởi MITO2345 31 Tháng một, 2010