tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by MacTheHero

 
1.
a greeting used primarily in the southern part of the U.S. Short for "How do you do?"
The man said,"Howdy" to the lady.
viết bởi MacTheHero 09 Tháng tư, 2003