tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Mada Eel

 
1.
Slang term for China Town, often confused with Chicago, Illinois.
Already missing Chi-townn. Gosh darnamagooski.
viết bởi Mada Eel 01 Tháng năm, 2012