tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Madds

 
1.
klenex...duh. what else?
fuck, i just came all over my chair. wanna hand me a jizz mop?
viết bởi Madds 13 Tháng mười hai, 2004